Klantenkring

De klantenkring van Shades of Green bestaat vooral uit non-profitorganisaties, bedrijven, en onderwijs- en overheidsinstellingen die werkzaam zijn op het gebied van landbouw, natuur of milieu. Voor referenties van klanten zie Christiens Linkedin profiel. Shades of Green heeft opdrachten gedaan voor o.a.:

Een greep uit de onderwerpen die in dit werk aan bod zijn gekomen:

 • Agrarisch erfgoed en boerderijarchitectuur
 • Biologische akkerbouw en fruitteelt
 • Bodemnatuurkunde en bodemvruchtbaarheid
 • Certificering van tuinbouwbedrijven en veilingen
 • Circulaire economie
 • Duurzaam consumeren
 • Duurzame visserij
 • Ecotoerisme
 • Evaluatie van duurzame landbouwprojecten in ontwikkelingslanden
 • Genetische manipulatie
 • Geografische informatiesystemen
 • Glastuinbouw
 • Groene belastinghervorming
 • Groene energie
 • Grondwaterkwaliteit
 • Klimaatverandering
 • Kust en rivierbeheer
 • Landschapsarchitectuur
 • Mariene ecologie en natuurbescherming
 • Modelleren van gewasgroei
 • Moleculaire diagnostiek voor kwaliteitscontrole van agroproducten
 • Natuurontwikkeling en ecologisch herstel
 • Precisielandbouw
 • Rijstteelt
 • Ruimtelijke planvorming
 • Rurale ontwikkeling
 • Stadsparken en stadslandschappen
 • Stedelijk metabolisme
 • Waterbeheer
 • Wildbeheer

LID VAN HET NEDERLANDSE GENOOTSCHAP VAN TOLKEN EN VERTALERS NGTV
LEES HIER ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACYVERKLARING

Heersenkampweg 17
7546 PG Enschede
T 053 7112921
E info@shadesofgreen.nl